Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor POCU

Principalii pași ai evaluării și selecției proiectelor POCU sunt stabiliți prin Metodologie și detaliați prin Orientările Generale, care au fost modificate prin Corrigendum 1 și Corrigendum 2.

Cum arată textul consolidat pentru pasul 3 de selecție, descris în Orientări la pagina 49 (modificat prin corrigenda):

Pasul 3: Evaluarea tehnică şi financiară

”Pentru ca un proiect să poată fi aprobat pentru finanţare, acesta trebuie să îndeplinească în mod concomitent următoarele condiţii: să obţină în total minim 70 puncte

şi să nu primească 0 (zero) puncte la nici unul dintre sub-criteriile din Grila de evaluare tehnică şi financiară. În caz contrar, proiectul este considerat respins.

(Text modificat prin Corrigendum 1, pagina 3)

Dacă proiectul nu obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu, va fi respins.

Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară. Experţii evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii cheltuielilor eligibile astfel:

  • cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greşit ca eligibile

şi/sau

  • cu valoarea cheltuielilor potenţial eligibile dar care

– fie nu au legătură directă cu activităţile propuse,

– fie nu sunt necesare pentru execuţia proiectului,

– fie sunt disproporţionat de mari faţă de obiectivul proiectului.

și/sau

  • cu valoarea considerată excedentă, a cheltuielilor disproporţionate în raport cu obiectivul proiectului. (Text adăugat prin Corrigendum 2, pagina 9)

 

Modificarea bugetului propusă de evaluatori nu poate depăşi 30% din valoarea solicitată spre finanţare. În caz contrar, cererea de finanţare este respinsă. Comisia de evaluare va cere acordul solicitantului asupra modificării bugetare propuse, răspuns pe care solicitantul trebuie să îl expedieze în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de comunicare. Dacă solicitantul nu expediază răspunsul în termenul limită, AMPOCU / OIPOCU consideră modificările bugetului ca fiind aprobate tacit. (Text initial)

Ajustările bugetare propuse de evaluatori nu pot depăși 30% din valoarea solicitată spre finanțare (asistența financiară nerambursabilă); în caz contrar cererea de finanțare este respinsă.

Modificările la buget se realizează de echipa de evaluare doar în urma analizei răspunsurilor solicitantului la solicitările de clarificări.

Solicitantul este informat în scris asupra modificărilor la buget efectuate de echipa de evaluatori.

El trebuie să accepte sau să respingă aceste modificări în termen de 7 zile lucrătoare; în caz contrar proiectul este respins. 

(Text modificat prin Corrigendum 1, pagina 3)

Această etapă va dura în medie 30 de zile lucrătoare.”

***

Din lectura textului de mai sus, reiese că etapa de evaluare tehnică și financiară poate conține chiar și două seturi de comunicări dintre evaluatori și solicitant:

1a) cererea de clarificare (”Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară”) transmisă solicitantului, dacă este cazul;

1b) răspunsul solicitantului la cererea de clarificare;

În funcție de tipul cererii de clarificări, dar și de răspunsul solicitantului, evaluatorii pot opera modificări ale bugetului. Dacă acest lucru se întâmpla, atunci trebuie să urmeze și:

2a) informarea scrisă a solicitantului despre reducerea cheltuielilor eligibile (”Solicitantul este informat în scris asupra modificărilor la buget efectuate de echipa de evaluatori”), dacă este cazul;

2b) acceptul solicitantului privind ajustările comunicate.

 

În concluzie, cererea de clarificare poate fi urmată de reducerea valorii anumitor cheltuieli, dar bugetul nu va fi afectat niciodată fără o cerere de clarificare prealabilă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s