4.1&4.2 relansat și modificat în 12 puncte

Pe 11 Aprilie 2017. cele 3 apeluri “4.1&4.2” au fost relansate, prin publicarea ghidurilor ”îmbunătățite”, dar cu o alocare mult mai mică, aici.

Ce s-a îmbunătățit?

1.Analiza la nivel de comunitate marginalizată, elaborată pentru depunerea din 2016, poate fi ”reutilizată”. Dar dacă situația comunității s-a modificat între timp, analiza trebuie revizuită. Chiar și așa, eligibilitatea cheltuielilor aferente analizei va fi stabilită la prima cerere de rambursare, deci …

2. Indiferent de decizia pe care o va lua solicitantul, atât cel care vrea să redepună proiectul din 2016 respins în 2017, cât și cel care scrie un proiect nou (cu o analiză nouă), trebuie să încarce și Declarația privind Comunitatea Marginalizată (o anexă nouă – respectiv Anexa 9 – asta e, așa s-a potrivit)

3. Dispare sintagma ”zonă/comunitate marginalizată”, care este înlocuită cu ”comunitate marginalizată”, iar indicatorii din Tabelul 1 sunt limitați metodologic la ”comunitatea vizată prin proiect”.

4. Domeniul ”acordării de asistență juridică pentru reglementări acte” devine opțional, deci dispare una din activitățile obligatorii.

5. Activitatea obligatorie ”Intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit” primește niște completări, de fapt cam aceleași precizări din Clarificarea de anul trecut de aici.

6. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor:

a. fiecare parteneriat poate primi finanțare pentru un singur proiect;

b. se precizează în mod clar că este obligatorie – de la depunere – atașarea acreditărilor corespunzătoare activităților pe care le vor desfășura ;

c. se precizează 3 documente care pot face dovada acreditării ISCED 0-2, oricare din acestea este suficient;

d. parteneriatele din 2016 pot fi ”utilizate” pentru redepunerea proiectului, dar procedura de selecție va fi considerată valabilă doar dacă respectă Corrigendumul nr. 2 la Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

7. Se clarifică faptul că perioada de realizare a analizei nu se numără în interiorul perioadei de implementare a proiectului.

8. Definiția grupului țintă ”persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” (4.1)/ ”persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate non-roma” (4.2) este completată cu ”care să beneficieze de servicii/măsuri integrate.”

9. Se adaugă textul ”Asigurarea contribuției proprii minime trebuie realizată de fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanțare (procentului) aferentă tipului de entitate la valoarea bugetului gestionat de solicitant/partenerul în cauză, cu excepția măsurilor care cad sub incidența ajutorului de minimis pentru care rata de cofinanțare este 0% pentru orice tip de entitate.” la secțiunea privind contribuția proprie minimă a solicitantului / partenerului.

10. Sunt precizate cele 3 tipuri de măsuri minime de informare și publicitate (asigurarea vizibilității proiectului la sediul de implementare – expunerea unui afiș; informarea grupului țintă cu privire la sprijinul acordat prin FSE; toate documentele publicate trebuie să menționeze finanțarea FSE).

11. Categoriile și sub-categoriile cheltuielilor eligibile sunt precedate de un cod numeric din nomenclatorul sistemului electronic; apar două noi tipuri de cheltuieli: servicii de catering și licențe și software.

12. Contractarea proiectelor se poate realiza chiar și cu depășirea alocării, dar respectând Art. 12, alin. (1) din OUG. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (supracontractare).

Succes !

4 Comments

  1. Mie mi s-a parut cel mai informativ articol de pana acum, intrucat o analiza de acest tip nu este disponibila pe la alte case mai mari. Ceea ce e interesant este cum vor alege sa abordeze beneficiarii aspectul non-discriminarii (care ascundea suficient de multe costuri de informare si publicitate – deci indirecte) si pe cel al actelor (juridicul).

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s